За Нас

Долгогодишното искуство во посредување на договори за осигурување ја начна идејата за основање на Друштвото за застапување во осигурување „Протектор“ АД. Протектор настапува на пазарот со свои иновативни идеи за создавање нови продукти во соработка со осигурителните компании со единствена цел – осигуреникот да е сигурен од секој аспект.

Нашето име ПРОТЕКТОР ја дефинира и нашата цел. Заштита на нашите клиенти и нивно постојано следење низ нивниот животен пат со соодветни производи и со првокласна услуга и сервис.

Во ценатарот на нашиот концепт се наоѓа човекот. Токму затоа бараме решенија кои на секого ќе му понудат соодветна финансиска потпора. Нашите клиенти добиваат бесплатен и сеопфатен преглед и анализа за актуелната финансиска состојба. Нашиот највреден капитал се нашите застапници. Ним им нудиме брз напредок во кариерата, поврзан со динамичен развој за заработка.

Зошто го правиме она што го правиме? Затоа што веруваме дека сите луѓе заслужуваат еднаков третман, квалитетен живот и најдобра вредност за парите и трудот. Како го правиме тоа? Со тоа што ги нудиме најдобрите пакети за осигурување на своите клиенти, а најдобрата кариера за нашите застапници. Преку што го правиме тоа? Преку иновативна платформа, која нуди можност за личен развој и тимска работа.

Протектор АД првенствено посредува во животното осигурување, но на клиентите им нуди и пакети од неживотното осигурување.