Кариера

Протектор претставува платформа за кариерен развој. Покрај тоа што ќе уживате поголема финансиска слобода, постојано ќе работите на себенадоградување. Кон тоа ќе Ве насочат професионалци со долгогодишно работно искуство во посредување во договори за осигурување, заедно со наши соработници од Австија. На почеток добивате и ментор кој постојано ќе Ви биде достапен и ќе Ве насочува. Добивате можност за градење на сопствен тим. Членовите на вашиот тим ќе работат за вас. Преку Протектор може да создадете сопствена успешна бизнис приказна

Ако за другите луѓе сакате да направите добро дело. Ако сакате да ги насочите кон планирањето на нивната финансиска слобода. Ако сакате да им помогнете да имаат сигурно трето доба, но и да ги обезбедат своите најмили. Ако сте подготвени за повеќе одбивања, за разочарувања, но ако никогаш не се откажувате затоа што знаете дека тоа ќе вроди со прекрасен плод на крајот на денот, посредувањето во осигурување е вистинска работа за вас!

Доколку сте заинтересирани за динамична кариера, која ќе ви помогне да се развиете како личност, а со доволен труд и упорност ќе ви обезбеди финансиска независност, пополнете го овој прашалник , а ние ќе ве контактираме.